Wypadek samochodowy za granicą

Wypadek samochodowy za granicą

Wypadek samochodowy za granicą (Niemcy)

 KFZ_Haftpflichtschadengutachten_Nürnberg

Wypadek samochodowy za granicą może dotyczyć każdego, nawet najbardziej przezornego i szczególnie uważającego na drodze kierowcy. Jeżeli już jednak dojdzie do kolizji, zazwyczaj będąc w stresie, nie potrafimy pozbierać myśli i nie wiemy, co powinniśmy zrobić w tej sytuacji. Podczas nawet drobnego wypadku samochodowego za granicą nie możemy jednak wpadać w panikę, tylko postępować racjonalnie. Należy pamiętać przede wszystkim, że w przypadku szkody powstałej w wypadku drogowym, do której doszło nie z naszej winy, mamy prawo zlecić wykonanie niezależnej opinii rzeczoznawczej, która będzie w przyszłości postawą do wypłaty  odszkodowania i ustalenia rozmiaru powstałej szkody.

W celu uzyskania niezależnej opinii technicznej ważne jest, aby rzeczoznawca samochodowy jak najszybciej dokonał oględzin pojazdu – najlepiej krótko po wypadku samochodowym za granicą. Wówczas oględziny będą mogły być jak najbardziej miarodajne, a rzeczoznawca będzie w stanie dokonać oceny wszelkich zniszczeń powstałych w wyniku wypadku drogowego w Niemczech. Gdy jesteśmy uczestnikami wypadku samochodowego za granicą, do którego doszło bez naszej winym musimy zdawać sobie sprawę, że na własną rękę trudno nam będzie przeprowadzić nierzadko dość skomplikowaną likwidację szkody i uzyskać należne odszkodowanie w satysfakcjonującej nas wysokości.

Pomoc techniczna świadczona przez rzeczoznawcę samochodowego w Niemczech jest niezbędna w zasadzie po każdym wypadku samochodowym za granicą – chociażby dla ustalenia zakresu powstałej szkody komunikacyjnej czy oszacowania wysokości (wartości) poniesionych strat. Zawsze kwestie związane dochodzeniem odszkodowania warto powierzyć ekspertom, a nie zajmować się tym na własną rękę – szczególnie w Niemczech, gdzie koszty pomocy prawnej i koszty rzeczoznawcze są traktowane jako zakres szkody.

Niekiedy jednak osobom poszkodowanym wydaje się, że nie stać ich na dany moment na pomoc fachowca i muszą poradzić sobie sami. Pamiętajmy więc, żejJeżeli nie jesteśmy bezpośrednim sprawcą wypadku samochodowego za granicą – w Niemczech, mamy prawo wybrać samodzielnie firmę, która zajmie się dla nas wyceną pojazdu, oraz adwokata, który poprowadzi sprawę o uzyskanie odszkodowania. Jeśli jednak nie chcemy skorzystać z pomocy prawnej, musimy zwrócić baczną uwagę na to, jakie dokumenty dla ubezpieczyciela lub sprawcy zdarzenia podpisujemy  i czy podpisując je nie szkodzimy sami sobie. Nie należy bowiem podpisywać dokumentów, które nie są w pełni dla nas zrozumiałe np. dokumentów w języku niemieckim, jeśli nie dysponujemy jego dobrą znajomością.

Dodatkowo warto pamiętać, że jeżeli doszło do wypadku samochodowego za granicą przysługuje nam, jako poszkodowanym nie z włanej winy, prawo do uzyskania pomocy prawnej udzielonej przez dowolnie wybranego adwokata. Wówczas uzyskanie odszkodowania może być znacznie łatwiejsze i szybsze. Kalkulacje szkód sporządzane przez niezależnych rzeczoznawców są kalkulacjami, w których ujmuje się ceny nowych i oryginalnych części zamiennych danego producenta pojazdu.

Wypadek w Niemczech – Pomoc po wypadku na terenie Niemiec

Share this post

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *